עיצוב אריזה
רול אפ רשת משלב
רול אפ רשת משלב
עיצוב כריכה לספר במסגרת פרויקט גמר
עיצוב כריכה לספר במסגרת פרויקט גמר
עיצוב כריכה לספר במסגרת פרויקט גמר
עיצוב כריכה לספר במסגרת פרויקט גמר
עיצוב כריכה לספר במסגרת פרויקט גמר
עיצוב כריכה לספר במסגרת פרויקט גמר
עיצוב לוח שנה לפי עונות
עיצוב לוח שנה לפי עונות - קיץ
עיצוב לוח שנה לפי עונות - סתיו (העלים מתוך ציור קיר שעשיתי)
עיצוב לוח שנה לפי עונות - אביב
עיצוב לוח שנה לפי עונות - חורף
כרזה למופע - מתוך פרויקט גמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט גמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט גמר
עיצוב אריזה לחטיף תמרים
עיצוב מדבקה למיכל מנקה חלונות
עיצוב מדבקה למיכל סבון לידיים
כרזה - פתגם מתוך פרויקט גמר
כרזה - פתגם מתוך פרויקט גמר
כרזה - פתגם מתוך פרויקט גמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט הגמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט הגמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט הגמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט הגמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט הגמר
כרזה למופע - מתוך פרויקט הגמר
רול אפ לפרויקט גמר בעיצוב פנים